sadeghjam

sadeghjam
 ●

نام کاربری : sadeghjam
موقعیت : ایران, رشت
عضویت از :  16 فروردین 1392
 
ferzhina

یک کارآفرین بسیار عالی.

ferzhina اردیبهشت 1394

مبلغ پروژه : 800,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
sana92

ایشان کارآفرینی صبور و باگذشت هستند علی رغم پیش آمدن مشکلاتی در زمان انجام پروژه ایشان واقعا صبوری کردند. کاملا خوش حساب نیز بودند. به امید همکاری های بیشتر

sana92 دى 1393

مبلغ پروژه : 870,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0023
دریافت پیشنهاد00231
انتخاب پیمانکار0018
انجام پروژه0012