saeed161

saeed161
 ●

نام کاربری : saeed161
عضویت از :  04 شهریور 1392
 
hamid1369

یک کارفرمای فوق العاده و خوش قول همکاری خیلی خوبی باهم داشتیم

hamid1369 بهمن 1394

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه006
دریافت پیشنهاد0070
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه001