sahand99

sahand99
 ●

نام کاربری : sahand99
موقعیت : ایران, کرمانشاه
عضویت از :  04 اردیبهشت 1393
zouha

کارفرما بسیار خوب و منطقی هستن.. از همکاری باهاشون انقدر راضیم که الان دارم باهاشون کار جدید انجام میدم..

zouha دى 1393

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPوردپرسقالبطراحی وب سایت
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه007
دریافت پیشنهاد0016
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000