sakofa

sakofa
 ●

نام کاربری : sakofa
عضویت از :  01 اسفند 1393
hope_this

ایشان در کار بسیار دقیق و جدی هستند. با این که انجام این پروژه از راه دور مشکل بود ولی همکاری ایشان در اطلاع رسانی بسیار خوب بود.

hope_this تير 1394

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه فارسی به انگلیسیتخصص ترجمه در کامپیوتر
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
psdtut

خیلی خوش برخورد حتی زمانی که من کم میارم :)

psdtut تير 1394

مبلغ پروژه : 1,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونIllustrationIllustratorفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه1120
دریافت پیشنهاد1818275
انتخاب پیمانکار1111
انجام پروژه006

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد001
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000