salarim1367

salarim1367
 ●

نام کاربری : salarim1367
موقعیت : ایران, مشهد
عضویت از :  28 شهریور 1393
تراکت تبلیغاتی

تراکت تبلیغاتی

برنامه ورود اطلاعات

برنامه ورود اطلاعات

headria

کارفرمای عالیی بودن و با اخلاقی بودن

headria آذر 1393

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
ASP.Netدسک تاپ ویندوزبرنامه نویسی تحت ویندوز
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه004
دریافت پیشنهاد0032
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0027
تائید انجام پروژه000
انجام پروژه000