samahnajafi

samahnajafi
 ●

نام کاربری : samahnajafi
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  01 خرداد 1392
mostafa1

mostafa1 خرداد 1393

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mostafa1

ترجمه شون خوبه و فایل نهایی رو بسیار مرتب و کامل تحویل دادن

mostafa1 اردیبهشت 1393

مبلغ پروژه : 900,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه انگلیسی به فارسی
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
maria

ایشون خیلی محترم و خوش برخورد و پیگیر کار بودن و همیشه هم در دسترس بودن. در کل از همکاری با ایشون لذت بردم به امید همکاری های بیشتر در آینده.

maria تير 1393

مبلغ پروژه : 450,000 ریال
مهارت های پروژه :
تایپویرایش
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0012
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0029
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه003