samgeorgia

samgeorgia
 ●

نام کاربری : samgeorgia
موقعیت : ایران, شیراز
عضویت از :  19 مرداد 1393
sajjad-victim

همکاری خوبی بود.از نظر سطح علمی بالا هستن و همه موارد رو متوجه میشن.خوش برخورد هستند.

sajjad-victim شهریور 1393

مبلغ پروژه : 4,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLHTML5MySQLPHPSEO
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه005
دریافت پیشنهاد0037
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه001