sanatech

sanatech
 ●

نام کاربری : sanatech
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  05 خرداد 1395
 
s.sajjadahmadi

با اينكه كار رو ديرتر از اون چيزي كه قول داده بودم بهشون تحويل دادم اما سخت گير نبوده و با من كنار اومدند.

s.sajjadahmadi خرداد 1395

مبلغ پروژه : 2,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
ترجمهترجمه فارسی به انگلیسی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد0051
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001