shtx

shtx
 ●

نام کاربری : shtx
موقعیت : ایران
عضویت از :  30 آبان 1395
 
moonza

ایشون بسیار خوش برخورد و خوش حساب هستند، خیلی خوب نیازشون رو توضیح دادن و بسیار عالی پیگیر کار بودن، امیدوارم بتونم باز هم با ایشون همکاری داشته باشم.

moonza بهمن 1395

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه125
دریافت پیشنهاد81331
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001