sobhan1360

sobhan1360
 ●

نام کاربری : sobhan1360
عضویت از :  04 شهریور 1393
 
kabus

کارفرمایی صبور و با اخلاق عنوان مناسبی برای جناب قاسمیان هست. انسانی بسیار آرام، مودب و با متانت که در طی پروژه علاوه بر خواسته های خودشون به پیشنهادات و نظرات من هم احترام قائل بودن و تجربه خوبی داشتیم با ایشان. به امید موفقیت روزافزون

kabus آذر 1393

مبلغ پروژه : 2,400,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPفروشگاهوردپرسبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0049
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001