sorenaa20

sorenaa20
 ●

نام کاربری : sorenaa20
موقعیت : ایران
عضویت از :  22 شهریور 1395
fakherholding

بسيار متعهد بودند و تا جايى كه پروژه براى ايشان تفهيم شده بود با دقت اجرا كردند

fakherholding اسفند 1395

کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
onsori1352

خیلی خوب و عالی در حداقل زمان ممکن

onsori1352 دى 1395

مبلغ پروژه : 5,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
پردازش داده هاMatlab
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد215110
تائید انجام پروژه2311
انجام پروژه015