suoren

suoren
 ●

نام کاربری : suoren
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  06 دى 1395
nasha

بسیار مودب و خوش برخورد و خوش حساب. امیدوارم که سعادت همکاری مجدد با ایشان را داشته باشیم. و برایشان آرزوی موفقیت و شادکامی دارم.

nasha اسفند 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
طراحی آیکونفتوشاپ
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد0051
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001