talasite

talasite
 ●

نام کاربری : talasite
موقعیت : ایران
عضویت از :  20 آبان 1393
 
mossiplayer

ایشون فردی با حوصله و مودب می باشند و به خاطر اخلاق بسیار خوبشان چند تا کار رایگان هم انجام دادم و اینو هم باید بگم که وب فارسی به همچین افراد خلاق و ایده پرداز نیاز داره کار با ایشون مایه افتخار هست.

mossiplayer آذر 1393

مبلغ پروژه : 1,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLSEOوردپرسCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه006
دریافت پیشنهاد0048
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه001