ubuntu

برنزی ubuntu
 ●

نام کاربری : ubuntu
موقعیت : ایران, مشهد
عضویت از :  20 بهمن 1391

گروه نرم افزاری ubuntu, متخصص انجام پروژه های سنگین و تجاری پیشنهاد های ما گلچین شده ارسال میشود ( قبل از ارسال شرایط بررسی شده و قیمت و زمان ارائه میشود) برای همین پیاپیش از دوستانی که پیشنهادی برای دعوت به پروژه آنها ارسال نشده عذر خواهیم.( با نظر به تعداد ارسال پیشنهادات ما این مطلب قابل اثبات می باشد)

عنوان نمونه کار

باهم گوش کنیم

چت اسکرین شات

چت اسکرین شات

کلید فلزات رنگین به زبان C# (پروژه فوق العاده بزرگ بدون رقیب خارجی )

کلید فلزات رنگین به زبان C# (پروژه فوق العاده بزرگ بدون رقیب خارجی )

فروشگاه به کالا (ابهر مارکت)

فروشگاه به کالا (ابهر مارکت)

اپلیکیشن محاسبه BMI

اپلیکیشن محاسبه BMI

با هم گوش کنیم

با هم گوش کنیم

پرسمان کودک و نوجوان

پرسمان کودک و نوجوان

اپلیکیشن درج آگهی مانند دیوار ( + افزودن فروشگاه )

اپلیکیشن درج آگهی مانند دیوار ( + افزودن فروشگاه )

دلینو

دلینو

r.safaei

کارشون درسته. سر وقت تحویل دادن میریم برای پروژه بعد با ایشووون

r.safaei بهمن 1395

مبلغ پروژه : 1,700,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایلSamsung Accessory SDK
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
elegant

عالی

elegant دى 1395

مبلغ پروژه : 350,000 ریال
مهارت های پروژه :
JavaAndroid
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه113
دریافت پیشنهاد0032
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد2222300
تائید انجام پروژه0027
انجام پروژه0020