unitedartists2

unitedartists2
 ●

نام کاربری : unitedartists2
موقعیت : ایران
عضویت از :  30 مرداد 1392
cesar

بارز ترین ویژگی جناب حیدری صبر و حوصله ای هست که به خرج میدن با نهایت بزرگواری و متانت ، چندین بار تغییراتی که لازم دیدم در پروژه اعمال بشه رو انجام دادن با توجه به توانایی شون در زمینه های هنری مختلف ، از قوه ی خلاقیت خوبی برخوردار هستند

cesar بهمن 1394

مبلغ پروژه : 650,000 ریال
مهارت های پروژه :
IllustrationIllustratorطراحی آرم، لوگوفتوشاپ
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد00269
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه001