vatanfile

vatanfile
 ●

نام کاربری : vatanfile
عضویت از :  09 بهمن 1393
 
alirezaei

از همکاری با ایشان خوشحال شدم و سرعت پرداخت ایشان خوب ود و همچنین اعتماد به فریلنسر

alirezaei فروردین 1394

مبلغ پروژه : 1,200,000 ریال
مهارت های پروژه :
هر چیزی
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
kasbookar

بسیار عالی در انجام پروژه ،همیشه در دسترس بودند ،با حوصله و متین در حین انجام پروژه ،ارزوی هر فریلنسری هست که با چنین کارفرمایی کار کنه،امیدوارم هر جا که هستند خوب و خوش و سلامت باشند.به امید کارهای بعدی با ایشون.

kasbookar بهمن 1393

مبلغ پروژه : 500,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLوردپرسCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه007
دریافت پیشنهاد0030
انتخاب پیمانکار004
انجام پروژه003