voltag

voltag
 ●

نام کاربری : voltag
موقعیت : ایران, برازجان
عضویت از :  05 مهر 1394
ghasminia

مثل قبل بسیار عالی

ghasminia خرداد 1395

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ghasminia

از همکاری با ایشان رضایت کامل دارم بسیار با حوصله پیگیر مشکلات و کاستی هایی که در حال انجام پروژه اتفاق می افتد هستند . امیدوارم در آینده باز با ایشون پروژه ای را به اتمام برسونیم . یا حق

ghasminia خرداد 1395

مبلغ پروژه : 350,000 ریال
مهارت های پروژه :
PHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه002
دریافت پیشنهاد007
انتخاب پیمانکار002
انجام پروژه002