webi

webi
 ●

نام کاربری : webi
موقعیت : ایران
عضویت از :  18 شهریور 1394

پیاده سازی UI بیش از یکصد پورتال و سیستم های تحت وب با بیش از سه سال سابقه طراحی واجرا وب سایتهای شخصی و شرکتی

issacranjbar

شخصیتی محترم و نکته بین دارن، امیدوارم بازم توفیق همکاری با ایشون رو داشته باشم.

issacranjbar خرداد 1395

مبلغ پروژه : 1,100,000 ریال
مهارت های پروژه :
JoomlaPHPبرنامه نویسی تحت وب
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه001
دریافت پیشنهاد004
انتخاب پیمانکار001
انجام پروژه001

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0049
تائید انجام پروژه001
انجام پروژه000