yaemamreza

yaemamreza
 ●

نام کاربری : yaemamreza
موقعیت : ایران, بوشهر
عضویت از :  25 اردیبهشت 1395
 
caduspro

شخص بسیار خوبی هستند. به بنده هم لطف دارند. پروژه همانگونه که انتظار داشتم کاملن واضح و روشن بیان و انجام شد. امیدوارم در آینده باز در خدمت ایشان باشم

caduspro فروردین 1396

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLjQueryوردپرسBootstrap
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
caduspro

همکاری خوبی بود. خیلی روشن خواسته های خودشان را بیان کردند. به امید همکاری های آینده

caduspro دى 1395

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTML5JavascriptPHPوردپرسCSS
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه014
دریافت پیشنهاد0724
انتخاب پیمانکار013
انجام پروژه013