yamahdi1259

برنزی yamahdi1259
 ●

نام کاربری : yamahdi1259
موقعیت : ایران, تهران
عضویت از :  03 بهمن 1392
عنوان نمونه کار

نگار خودرو

مدل سه بعدی

مدل سه بعدی

hosseini8546

از ایشان راضی و با صبر و حوصله کیفیت لازم را ایجاد گردند از ایشان تشکر میکنم

hosseini8546 خرداد 1395

مبلغ پروژه : 3,500,000 ریال
مهارت های پروژه :
3D Animation3DS Max
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ali1362

با دقت و سرعت عمل و صداقت سعی در انجام پروژه با حداکثر توانایی خود را داشتند.ارزوی توفیق برای ایشان دارم

ali1362 مهر 1393

مبلغ پروژه : 600,000 ریال
مهارت های پروژه :
3D Animation3D Modelling3DS Max
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه014
دریافت پیشنهاد034
انتخاب پیمانکار000
انجام پروژه000

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد46149
تائید انجام پروژه003
انجام پروژه003