zahras

zahras
 ●

نام کاربری : zahras
عضویت از :  17 مهر 1393
bari

ایشان با اعتمادی که به اینجانب داشتند مبلغ پروژه را قبل ار تحویل کار ایجاد و ازاد کردند که از ایشان تشکر میکنم و امیدوارم در پروژه های بعدی با ایشان همکاری داشته باشم. سالی پر بار و همراه با سلامتی برای ایشان ارزومندم

bari اسفند 1394

مبلغ پروژه : 300,000 ریال
مهارت های پروژه :
نگارش دانشگاهیeBooksویرایش
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
sevrus

از همکاری با سرکار خانم سبحانی نهایت رضایت را دارم. امیدوارم در تمامی مراحل کاری و زندگیشان موفق باشند. به امید همکاری های مجدد

sevrus تير 1394

مبلغ پروژه : 3,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
HTMLSmarty PHPآموزش
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه119
دریافت پیشنهاد2929114
انتخاب پیمانکار003
انجام پروژه002