فهرست آخرین پروژه ها و استخدام تمام وقت


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام طراح مد
  21 اسفند 1395
6300,000طراحی تبلیغات , طراحی مد , طراحی گرافیک , عکاسی , فتوشاپ18روز18ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در مشهد
  20 اسفند 1395
22,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در کرمان
  20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در یزد
  20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در تبریز
  20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در اصفهان
  20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در شیراز
  20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی17روز8ساعت
استخدام پروژه ای - هم طراح ui /ux و هم توسعه دهنده ui /ux
  10 اسفند 1395
1417,721,429MySQL , CSS , برنامه نویسی تحت وب , UX , UI7روز16ساعت
استخدام PHP کار حرفه ای تمام وقت
  10 اسفند 1395
1040,000,000HTML , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب7روز12ساعت
آما
  04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -HTML , Javascript , MySQL , PHP , برنامه نویسی تحت وب1روز17ساعت