http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های تخصص ترجمه در کامپیوتر http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های تخصص ترجمه در کامپیوتر پونیشا :: فهرست پروژه های تخصص ترجمه در کامپیوتر http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های تخصص ترجمه در کامپیوتر 60 مترجم و تولید کننده محتوا همراه با سئو http://ponisha.ir/job/SEO-مقالات-تخصص-ترجمه-در/project/مترجم-و-تولید-کننده-محتوا-همراه-با-سئو/ <p>مترجم و نویسنده مسلط به سئو جهت تولید محتوا جهت سایت</p> <p>ترجمه و تولید محتوای در زمینه اینترنت و امنیت و تولید آموزش مطالب مرتبط با اینترنت</p> <p>تسلط به سئو مهم می باشد</p> <p>مطالب از سایت های داخلی و کپی نباشد</p> <p>همراه با حداقل 3 تصویر مرتبط</p> <p>* نیاز به درج در سایت نمی باشد فقط فایل ارسال گردد</p> <p>به صورت مرتب هر روز یک مقاله - نظم در ارسال مورد تاکید است</p> <p>هر مقاله کمتر از 700 کلمه نباشد</p> <p>صرفا از سایت های خارجی باشد</p> <p>ترجمه ها روان و آیین نگارش و سئو رعایت شده باشد</p> <p>منبع مقاله معرفی شود</p> <p>بابت هر مقاله و مطلب آموزشی تهیه شده  7000 تومان پرداخت می شود</p> <p>در صورت رضایت همکاری ادامه دار خواهد بود</p> <p> </p> <p>با تشکر</p> <p> </p> <p> </p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (SEO, مقالات, تخصص ترجمه در کامپیوتر) تاریخ ثبت پروژه: 30 فروردین 1396 http://ponisha.ir/job/SEO-مقالات-تخصص-ترجمه-در/project/مترجم-و-تولید-کننده-محتوا-همراه-با-سئو/ تولید محتوای خبری بروز برای سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات http://ponisha.ir/job/خبرنامه-نوشتن-گزارش-نویسندگی-فنی/project/تولید-محتوای-خبری-بروز-برای-سایت-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات/ <p>تولید محتوای خبری جدید در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت درج در سایت</p> <p>هر هفته 50 خبر با رعایت حداقل موارد سئوی سایت</p> <p>شامل گردآوری, تالیف و ترجمه خبرهای جدید و مهم</p> <p>هر خبر 200 تا 500 کلمه</p> بودجه از: 15000000 تا 30000000 مهارت های مورد نیاز: (خبرنامه, نوشتن گزارش, نویسندگی فنی, ترجمه انگلیسی به فارسی, تخصص ترجمه در کامپیوتر) تاریخ ثبت پروژه: 29 فروردین 1396 http://ponisha.ir/job/خبرنامه-نوشتن-گزارش-نویسندگی-فنی/project/تولید-محتوای-خبری-بروز-برای-سایت-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات/