http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های ترجمه http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های ترجمه پونیشا :: فهرست پروژه های ترجمه http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های ترجمه 60 ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-مقاله-کامپیوتر-40516/ <p>یک مقاله سه صفحه ای با موضوع یادگیری ماشینی برای ترجمه</p> بودجه از: 2500000 تا 7500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, تخصص ترجمه در کامپیوتر) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-مقاله-کامپیوتر-40516/ ترجمه تخصصی رشته علوم سیاسی انگلیسی به فارسی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-رشته-علوم-سیاسی-انگلیسی-به-فارسی/ <p>سلام، مترجم حرفه ای جهت ترجمه تخصصی 30.000 کلمه در زمینه علوم سیاسی با موضوع مدل حکمرانی می خواستم. لطفا رزومه و نمونه ترجمه های تخصصی در این زمینه ارائه فرمایید.</p> <p>باسپاس</p> بودجه از: 2500000 تا 7500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, تخصص ترجمه در سیاسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-رشته-علوم-سیاسی-انگلیسی-به-فارسی/ ترجمه تخصصی رشته فلسفه انگلیسی به فارسی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-رشته-فلسفه-انگلیسی-به-فارسی/ <p>سلام، مترجم حرفه ای جهت ترجمه تخصصی 30.000 کلمه در زمینه فلسفه با موضوع Philosophy for Children می خواستم. لطفا رزومه و نمونه ترجمه های تخصصی در این زمینه ارائه فرمایید.</p> <p>باسپاس</p> بودجه از: 2500000 تا 7500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, تخصص ترجمه در فلسفه) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-رشته-فلسفه-انگلیسی-به-فارسی/ ترجمه تخصصی متون سایت به انگلیسی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-فارسی-به-انگلیسی/project/ترجمه-تخصصی-متون-سایت-به-انگلیسی/ <p>سایت با محتوای حدودا 3 صفحه ورد در زمنیه ماشین آلات فرآوری معدنی.... قابل ترجمه از فارسی به انگلیسی</p> <p>در مدت 1-2 روز</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه فارسی به انگلیسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-فارسی-به-انگلیسی/project/ترجمه-تخصصی-متون-سایت-به-انگلیسی/ ترجمه مقاله شیمی http://ponisha.ir/job/ترجمه-تخصص-ترجمه-در-علوم/project/ترجمه-مقاله-شیمی/ <p>میخوام ترجمه با کیفیت و روان باشه</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, تخصص ترجمه در علوم پایه) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-تخصص-ترجمه-در-علوم/project/ترجمه-مقاله-شیمی/ ترجمه متون ساده مدیریتی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-متون-ساده-مدیریتی/ <p>سلام.</p> <p>یه سری متن ساده مدیریتی داریم. هر هفته حدودا سه متن 2-3 صفحه ای داریم که باید ترجمه بشه</p> <p>لطفا هزینه تونو اعلام کنید.</p> <p>تاکید می کنم که متون خیلی ساده هستن.</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-متون-ساده-مدیریتی/ ترجمه متن/گزراش تخصصی مدیریتی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-متن-گزراش-تخصصی-مدیریتی/ <p>متن 31 صفحه است. </p> بودجه از: 2500000 تا 7500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-متن-گزراش-تخصصی-مدیریتی/ proof-reading و رفع اشکالات زبان انگلیسی از مقالات ریاضی http://ponisha.ir/job/ویرایش-غلط-گیری-ترجمه-ترجمه/project/proof-reading-و-رفع-اشکالات-زبان-انگلیسی-از-مقالات-ریاضی/ <p>خواندن مقالات ریاضی‌ که به زبان انگلیسی نوشته شده و رفع ناقص و مشکلات زبان و ویرایش مقاله.</p> <p>این کار ترجمه نیست.</p> <p>مقالات اصالتا به زبان انگلیسی هستند و فقط به ویرایش و غلط گیری احتیاج دارن</p> <p>فعلا ۲ مقاله دارم و تعداد بیشتر در کارهای بعدی داده میشود.</p> بودجه از: 300000 تا 800000 مهارت های مورد نیاز: (ویرایش, غلط گیری, ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ویرایش-غلط-گیری-ترجمه-ترجمه/project/proof-reading-و-رفع-اشکالات-زبان-انگلیسی-از-مقالات-ریاضی/ ترجمه تخصصی مقالات اقتصادی(تجارت الکترونیک) انگلیسی به فارسی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-اقتصاد/ <p>سلام، مترجم حرفه ای جهت ترجمه تخصصی 35000 کلمه در زمینه اقتصاد با موضوع تجارت الکترونیک می خواستم. لطفا رزومه و نمونه ترجمه های تخصصی در این زمینه ارائه فرمایید.</p> <p>سپاس</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, تخصص ترجمه در اقتصاد) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-انگلیسی-به-فارسی/project/ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-اقتصاد/ ترجمه ویدیو آلمانی http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-فارسی-به-زبان/project/ترجمه-ویدیو-آلمانی/ <p>ویدیو های ۲ تا ۵ دقیقه ای به زبان آلمانی و ترجمه به فارسی</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (ترجمه, ترجمه فارسی به زبان های دیگر, ترجمه زبان های دیگر به فارسی, ترجمه آلمانی به فارسی) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/ترجمه-ترجمه-فارسی-به-زبان/project/ترجمه-ویدیو-آلمانی/