http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های پاور پوینت http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های پاور پوینت پونیشا :: فهرست پروژه های پاور پوینت http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های پاور پوینت 60 تایپ ، ترجمه متون ، ساخن پاور پوینت فوری http://ponisha.ir/job/مقالات-تایپ-PDF-پاور-پوینت/project/تایپ-متون،-ترجمه-متون-انگلیسی،-ساخت-پاور-پوینت،تحقیق-و-مقاله/ <p>ایجاد پاورپوینت های تحقیقاتی ، تحقیق و تهیه مقاله های علمی ، ترجمه متون انگلیسی به فارسی ، تایپ در تعداد صفحات بالا.</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (مقالات, تایپ, PDF, پاور پوینت, ترجمه انگلیسی به فارسی) تاریخ ثبت پروژه: 24 خرداد 1396 http://ponisha.ir/job/مقالات-تایپ-PDF-پاور-پوینت/project/تایپ-متون،-ترجمه-متون-انگلیسی،-ساخت-پاور-پوینت،تحقیق-و-مقاله/