http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Asterisk PBX http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Asterisk PBX پونیشا :: فهرست پروژه های Asterisk PBX http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Asterisk PBX 60 کد نویسی استریکس کنفرانس تلفنی http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-HTML-PHP-برنامه/project/کد-نویسی-استریکس-کنفرانس-تلفنی/ <p>یک سیستم کنفرانس تلفنی نیاز دارم - ترجیها کلیدهای کنترل خوبی برای مدیر کنفرانس نوشته شود مانند اجازه صحبت به اعضا خاص تایید حرفها رای دادن و امثال این  همینطور یک سیستم وصل کردن تماسهای مردم به شماره موبایل خاص نیاز دارم با امکان ثبت مدت تماسها و محاسبه مدت مکالمه هر نفر </p> <p>برای حدود 30 خط ورودی و مثلا ده خط خروجی </p> <p>دوستی نیاز دارم که بعدا مرتبا بتوانم با ایشان سیستم را ارتقا دهم . </p> <p>تشکر </p> بودجه از: 3000000 تا 5000000 مهارت های مورد نیاز: (Asterisk PBX, HTML, PHP, برنامه نویسی تحت وب) تاریخ ثبت پروژه: 27 اردیبهشت 1396 http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-HTML-PHP-برنامه/project/کد-نویسی-استریکس-کنفرانس-تلفنی/ ارتباط ms dynamic crm با سرور elastix همچنین نصب ایمیل روتر http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-VoIP-Microsoft-SQL/project/ارتباط-ms-dynamic-crm-با-سرور-elastix-همچنین-نصب-ایمیل-روتر/ <p>این پروژه شامل سه فاز می باشد.فاز اول ارتباط ms dynamic crm موجود با سیستم ویپ و الستیکس موجود.با اجرای این فاز انتظار داریم که بتوانیم در هنگام تماس مشتری با هر کدام از پرسنل فروش اطلاعات مربوط به آن مشتری روی صفحه نمایش به پرسنل فروش نمایش داده شود.همچنین پرسنل فروش بتوانند در هنگام کار با سی آر ام با کلیک بر روی اسم هر مشتری بتوانند با آن تماس بگیرند و همچنین امکانات معمول دیگر که در اتصال سی آر ام به ویپ حاصل میشود.در فاز دوم پروژه نیاز داریم سرور سی آر ام به یک پنل ارسال ایمیل اتصال پیدا کند که بتوانیم پیامهای مورد نظر خود را برای تعدادی یا همه مشتریان ثبت شده در سی آر ام ارسال کنیم.و در فاز سوم نصب پلاگین برای اتصال آوت لوک کلاینتها به سرور crm تا پرسنل بتوانند فعالیتهای مورد نظر خود را از طریق اینترفیس آوتلوک هم انجام بدهند.<br />  </p> بودجه از: 7500000 تا 15000000 مهارت های مورد نیاز: (Asterisk PBX, VoIP, Microsoft SQL Server, CRM) تاریخ ثبت پروژه: 12 اردیبهشت 1396 http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-VoIP-Microsoft-SQL/project/ارتباط-ms-dynamic-crm-با-سرور-elastix-همچنین-نصب-ایمیل-روتر/