http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های C Programming http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های C Programming پونیشا :: فهرست پروژه های C Programming http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های C Programming 60 برنامه نویسی پیشرفته http://ponisha.ir/job/C-Programming-C++-Programming/project/برنامه-نویسی-پیشرفته/ <p>حل 6 سوال مربوط به زبان برنامه نویسی پیشرفته c++ فوری امشب تا اخر وقت لازم دارم سوالات راحت هستند<br /> <br /> دوسوال اول مربوط به کلاس ها میشود که یکی با کمک کلاس date قابلیتهای نمایش تاریخ است و دیگری مرتبط است با یک مکعب مستطیل</p> <p>سوال های 3 و 4 هم تابع ، مرتب سازی <br /> <br /> سوال 5 در مورد تبدیل یک رشته عددی به مقدار عددی است<br /> <br /> و سوال اخر اطلاعات دانشجو را بگیرد سابقه حضور در دانشگاه را مشخص کند</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (C Programming, C++ Programming) تاریخ ثبت پروژه: 16 خرداد 1396 http://ponisha.ir/job/C-Programming-C++-Programming/project/برنامه-نویسی-پیشرفته/