http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Cisco http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Cisco پونیشا :: فهرست پروژه های Cisco http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Cisco 60 Pen. test سنجش امنیت - تست نفوذ http://ponisha.ir/job/C-Programming-Cisco-Social-Engine/project/Pen-test-سنجش-امنیت-تست-نفوذ/ <p>سلام.</p> <p>برای تست امنیت یک مجموعه نیاز به متخصص داریم.</p> <p>کارهای لازم از تست نفوذ شبکه ، سیستم ها، روترها و مهندسی اجتماعی برای سنجش اثر آموزش کارمندان و مدیران هست.</p> <p>لازم به توضیح است که امنیت این مجموعه توسط تیم حرفه ای انجام شده است و لذا دوستانی که دارای تخصص سطوح بالا هستند برای کار پذیرفته خواهند شد. </p> <p>قیمت کار و زمان توافقی است.</p> <p>سوالات شما در پیام خصوصی پاسخ داده خواهد شد.</p> بودجه از: 20000000 تا 60000000 مهارت های مورد نیاز: (C Programming, Cisco, Social Engine, امنیت وب, Internet Security) تاریخ ثبت پروژه: 18 دى 1395 http://ponisha.ir/job/C-Programming-Cisco-Social-Engine/project/Pen-test-سنجش-امنیت-تست-نفوذ/