http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Game Design http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Game Design پونیشا :: فهرست پروژه های Game Design http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Game Design 60 بازی مشابه آفتابه با Xamarin http://ponisha.ir/job/C-Sharp-Programming-Game-Design/project/بازی-مشابه-آفتابه-با-Xamarin/ <p>-قیمت پایین ملاکه</p> <p>یه سری توضیحات در مورد کلاس ها داده میشه که طبق اون پیشروی خواهید کرد.</p> <p>لطفا کسانی که تازه شروع کردن یا به عهده کسی میذارند پیشنهاد ندن، به دلیل اینکه قصد ادامه همکاری خواهم داشت.</p> <p>با آرزوی موفقیت</p> <p> </p> بودجه از: 300000 تا 300000 مهارت های مورد نیاز: (C Sharp Programming, Game Design, Android, Mobile Phone) تاریخ ثبت پروژه: 06 اردیبهشت 1396 http://ponisha.ir/job/C-Sharp-Programming-Game-Design/project/بازی-مشابه-آفتابه-با-Xamarin/