http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Game Design http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Game Design پونیشا :: فهرست پروژه های Game Design http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Game Design 60 ساخت بازی استراتژیک شبیه کلش آف کلن و انتقام سلاطین http://ponisha.ir/job/Game-Design-Android-Mobile-Phone/project/ساخت-بازی-استراتژیک-شبیه-کلش-آف-کلن-و-انتقام-سلاطین/ <p>با سلام</p> <p>ما یک بازی استراتژیک میخواهیم بسازیم کپی کلش آف کلن و انتقام سلاطین البته فایل کاراکتر و یکسری گرافیک هایش عوض میشود.</p> <p>لطفا کسانی که سابقه ساخت بازی استراتژیک دارند روزمه بدهند </p> بودجه از: 50000000 تا 100000000 مهارت های مورد نیاز: (Game Design, Android, Mobile Phone, برنامه نویسی موبایل, Game Development) تاریخ ثبت پروژه: 25 خرداد 1396 http://ponisha.ir/job/Game-Design-Android-Mobile-Phone/project/ساخت-بازی-استراتژیک-شبیه-کلش-آف-کلن-و-انتقام-سلاطین/