http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Linux http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Linux پونیشا :: فهرست پروژه های Linux http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Linux 60 تهیه درایور سخت افزا مورد نیاز لینوکس روی برد جدید Nvidia http://ponisha.ir/job/Node.js-Linux-UNIX-طراحی-محصول/project/تهیه-درایور-سخت-افزا-مورد-نیاز-لینوکس-روی-برد-جدید-Nvidia/ <p>تهیه درایور مورد نیاز لینوکس Embeded  روی برد جدید (X1) شرکت Nvidia</p> <ol> <li>ارائه یک ورژن لینوکس Embeded شده که حداکثر 5 ثانیه بوت شود</li> <li>ارئه درایور کارت کپچر PCIE مخصوص این برد</li> <li>درایور دریافت تصویر آنالوگ</li> <li>درایور راه انداز سخت افزار فشرده ساز H264</li> </ol> <p> </p> <p>برد مورد نظر در آدرس زیر قابل مشاهده می باشد</p> <ul> <li> </li> </ul> <p> </p> بودجه از: 50000000 تا 100000000 مهارت های مورد نیاز: (Node.js, Linux, UNIX, طراحی محصول, IoT) تاریخ ثبت پروژه: 16 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/Node.js-Linux-UNIX-طراحی-محصول/project/تهیه-درایور-سخت-افزا-مورد-نیاز-لینوکس-روی-برد-جدید-Nvidia/ هسته پلاک خوان http://ponisha.ir/job/C++-Programming-Linux/project/هسته-پلاک-خوان/ <p>توسعه هسته پلاک خوانی که به صورت بلک باکس یه عکس شامل پلاک به عنوان ورودی دریافت کند و یک text شامل پلاک تشخیص داده شده خروجی دهد.</p> <p>چنان چه عکس شامل دو یا بیشتر پلاک باشد، بتواند هر دوی آن ها را با یک ضریب احتمال خروجی دهد.</p> <p>معیار عملکرد هسته پلاکخوانی بر طبق مجموعه عکس های یادگیری و مجموعه عکس های تست می باشد.</p> <p>عکس ها در شرایط مختلف نوری روز و شب و با زوایای مختلف نسبت به دوربین هستند. </p> بودجه از: 30000000 تا 50000000 مهارت های مورد نیاز: (C++ Programming, Linux) تاریخ ثبت پروژه: 11 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/C++-Programming-Linux/project/هسته-پلاک-خوان/ نوشتن برنامه نوبت دهی خودکار در استریسک http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-Linux-Elasticsearch/project/نوشتن-برنامه-نوبت-دهی-خودکار-در-استریسک/ <p>برنامه ای در پایه ویپ الاستیکس و استریسک که نیاز هست موارد زیر در آن لحاظ گردد:</p> <p>1- نوبت دهی خودکار جهت یک درمانگاه که در آن جهت بخشهای مختلف و پزشکان نوبت دهی انجام گیرد</p> <p>2- تماس خودکار با بیماران</p> <p> </p> بودجه از: 2500000 تا 7500000 مهارت های مورد نیاز: (Asterisk PBX, Linux, Elasticsearch) تاریخ ثبت پروژه: 09 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/Asterisk-PBX-Linux-Elasticsearch/project/نوشتن-برنامه-نوبت-دهی-خودکار-در-استریسک/ نصب ورد پرس و تنظیم ایمیلها و دومینها در CWP http://ponisha.ir/job/Linux-وردپرس-دستیار-مجازی-SQL/project/نصب-ورد-پرس-و-تنظیم-ایمیلها-و-دومینها-در-CWP/ <p>پنل بر روی centos نصب میباشد و نیاز هست که اطلاعات قبلی از سییپنل وارد شود </p> بودجه از: 300000 تا 310000 مهارت های مورد نیاز: (Linux, وردپرس, دستیار مجازی, SQL Server, Website Management) تاریخ ثبت پروژه: 07 اسفند 1395 http://ponisha.ir/job/Linux-وردپرس-دستیار-مجازی-SQL/project/نصب-ورد-پرس-و-تنظیم-ایمیلها-و-دومینها-در-CWP/