http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Microsoft Access http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Microsoft Access پونیشا :: فهرست پروژه های Microsoft Access http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Microsoft Access 60 برنامه اکسس http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access-برنامه-نویسی-تحت/project/برنامه-اکسس/ <p>برنامه اکسس </p> <p>برنامه باید قابلیت ثبت سفارشات + انبار+مشتریان+ ادیت صورت وضعیت های قبلی+ استفاده از GOOGLESHEET  برای ذخیره و ویرایش دیتابیس و همچنین فرم های ثبت اطلاعات جدید و بازخوانی برای ادیت را داشته باشد.</p> <p>از کار های مشابه قبلی  حتما ارسال شود.</p> بودجه از: 1000000 تا 3000000 مهارت های مورد نیاز: (Microsoft Access, برنامه نویسی تحت ویندوز, Google Cloud Storage) تاریخ ثبت پروژه: 22 دى 1395 http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access-برنامه-نویسی-تحت/project/برنامه-اکسس/ ایجاد یک سیستم ورود و دست یابی به اطلاعات مشتریان با اکسس http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access/project/ایجاد-یک-سیستم-ورود-و-دست-یابی-به-اطلاعات-مشتریان-با-اکسس/ <p>با سلام ، متقاضی ایجاد یک فایل اکسس برای ورود آسان اطلاعات مشتریان و قابلیت  جستجو و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در محیط اکسس و همچنین آموزش نحوه استفاده از آن می باشم. با تشکر</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (Microsoft Access) تاریخ ثبت پروژه: 14 دى 1395 http://ponisha.ir/job/Microsoft-Access/project/ایجاد-یک-سیستم-ورود-و-دست-یابی-به-اطلاعات-مشتریان-با-اکسس/