http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Smarty PHP http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Smarty PHP پونیشا :: فهرست پروژه های Smarty PHP http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Smarty PHP 60 Smarty Laravel http://ponisha.ir/job/HTML-Javascript-PHP-Smarty-PHP/project/Smarty-Laravel/ <p>كنترل پنل موجود يك سايت ميبايستى دوباره طراحى شود و فيچرهايى به آن اضافه شود. با استفاده از Smarty و laravel . در اين كنترل پنل كه مربوط به يك فروشگاه است حسابداري ، اردرها ، پنل مديريت،ً موتورى ، گزارشات ... وجود دارد</p> بودجه از: 300000 تا 2500000 مهارت های مورد نیاز: (HTML, Javascript, PHP, Smarty PHP, برنامه نویسی تحت وب) تاریخ ثبت پروژه: 15 دى 1395 http://ponisha.ir/job/HTML-Javascript-PHP-Smarty-PHP/project/Smarty-Laravel/