http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Social Engine http://ponisha.ir/ پونیشا :: فهرست پروژه های Social Engine پونیشا :: فهرست پروژه های Social Engine http://ponisha.ir/images/logo.gif http://ponisha.ir/ فهرست پروژه های Social Engine 60 شبکه اجتماعی تخصصی http://ponisha.ir/job/ASP.Net-HTML-Python-Social-Engine/project/شبکه-اجتماعی-تخصصی/ <p>بزرگترین مشخصه این پروژه اینه که یک دیتا ماینینگ نیازه داره .</p> بودجه از: 30000000 تا 70000000 مهارت های مورد نیاز: (ASP.Net, HTML, Python, Social Engine, برنامه نویسی تحت وب) تاریخ ثبت پروژه: 03 اردیبهشت 1396 http://ponisha.ir/job/ASP.Net-HTML-Python-Social-Engine/project/شبکه-اجتماعی-تخصصی/