نیما نورمحمدی
مدیر توسعه کسب و کار
سلمان تقی اکبری
مدیر توسعه نرم افزار
روشنک علی طلب
مسئول خوشحال سازی مشتریان
محمد منصومی
مدیر مالی
ابراهیم نیکمرد
توسعه دهنده موبایل
رکسانا علی طلب
تیم پشتیبانی
امیر حسن زاده
توسعه دهنده رابط کاربری
الهام غفارزاده
تیم پشتیبانی
پروا روزبه جوان
تیم پشتیبانی
زهرا امینی
تیم پشتیبانی
میزی
دردسر ساز ارشد