نیما نورمحمدی
مدیر توسعه کسب و کار
سلمان تقی اکبری
مدیر توسعه نرم افزار
روشنک علی طلب
مسئول خوشحال سازی مشتریان
محمد منصومی
مدیر مالی
میلاد ریحانی
توسعه دهنده وب
ابراهیم نیکمرد
توسعه دهنده موبایل
میلاد دهقان
توسعه رابط کاربری
بهمن شمس
توسعه دهنده وب
رکسانا علی طلب
تیم پشتیبانی
سبحان اسکندری
توسعه دهنده موبایل
ساناز عصمت جو
تیم پشتیبانی
مجتبی موسوی
مدیر پروژه
میزی
دردسر ساز ارشد