نیما نورمحمدی
مدیر توسعه کسب و کار
سلمان تقی اکبری
مدیر توسعه نرم افزار
روشنک علی طلب
مسئول خوشحال سازی مشتریان
سعید حبیبی
توسعه رابط کاربری
ابراهیم نیکمرد
توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل
میزی
دردسر ساز ارشد