مشاهده مقالات

رکسانا علی طلب

IOT Cup
رویدادها

هکاتون IOT CUP

4 سال پیش
در این رویداد مجالی برای ارائه و تعریف ایده نیست، بلکه فقط باید آن را ساخت. یک ماراتن سخت‌افزاری-نرم‌افزاری به معنی واقعی کلمه که تیم‌های شرکت‌کننده را تحریک می‌کند تا...
کنفرانس تجربه کاربری شیراز
رویدادها

کنفرانس تجربه کاربری شیراز

4 سال پیش
کنفرانس تجربه کاربری شیراز یکی از برنامه‌های علمی جامعه تجربه کاربری شیراز است و با رویکرد «ارتقای کیفیت زندگی» به مدت 2 روز در روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه...