اخبار پونیشا

اخبار پونیشا

ایجاد امکان حل اختلاف

7 سال پیش
ایجاد اختلاف طوری طراحی شده تا به شما کمک کند درصورت بروز مشکل با کارفرما یا پیمانکار مشکل را بین خود حل کنید، اگر نشد تیم داوری به کمک شما...
اخبار پونیشا

راه اندازی بخش پشتیبانی

7 سال پیش
بخش پشتیبانی برای ارتباط راحت تر شما با پونیشا راه اندازی شد. شما می توانید مشکلات خود را از طریق بخش پشتیبانی مطرح کنید تا ما در اسرع وقت به...
اخبار پونیشا

ایجاد پروژه های واقعی

7 سال پیش
بیش از یک ماه از شروع کار پونیشا می گذرد و ما در حال آزمون و خطا هستیم. با مشاهده استقبال کاربران، پشتیبانی ما برای ادامه و بهبود این پروژه...