0%

هر زمان شما برای انجام پروژه توسط کارفرما انتخاب شوید، پیشنهاد شما در بالای پیشنهادها و در قسمت پیشنهادهای انتخاب شده قرار می‌گیرد.

شما می‌بایست انجام پروژه را تائید کنید. قبل از تائید انجام پروژه، لطفا همه جوانب را در نظر بگیرید. اگر وقت کافی برای انجام پروژه را ندارید. اگر پروژه را درست متوجه نشدید، اگر مشکل دیگری وجود دارد، حتما قبل از تائید انجام پروژه آنها را بررسی کنید.

اگر انجام پروژه را تائید کنید و پس از آن پروژه را لغو کنید، سیستم شما را مقصر می‌داند و با این کار به کارفرما و پونیشا ضرر وارد می‌کنید.

پیشنهاد انتخاب شده

بعد از تائید انجام پروژه، میزکار برای شما و کارفرما فعال می‌شود و در آن قسمت می‌توانید با کارفرما از طریق ارسال پیام ارتباط داشته باشید، می‌توانید برای کارفرما فایل ارسال کنید، و کارفرما می‌تواند برای شما پرداخت امن ایجاد کند.

راهنمای پرداخت امن را مطالعه کنید.

بازگشت به بخش راهنما

لینک کوتاه: http://goo.gl/ocS6VN

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها