0%

فرض بر این است که شما کل مبلغ پروژه را پرداخت امن کرده اید و فریلنسر پروژه را آماده و تحویل شما داده است.

هدف ما و فریلنسرها در درجه اول رضایت شماست. کارفرمای راضی رتبه خوب برای فریلنسر ثبت می‌کند که در گرفتن پروژه های بعدی به فریلنسر کمک می‌کند و پونیشا را به کارفرمایان دیگر معرفی می‌کند. بنابراین رضایت شما برای ما و فریلنسرها مهم است.

لطفا در ابتدا مشکل را با فریلنسر مطرح کنید و دلیل نارضایتی خود را بیان کنید. امیدواریم تغییرات لازم انجام شود تا رضایت شما فراهم شود.

اگر نشد بسته به وضعیت کار انجام شده، می‌توانید وضعیت پروژه را به انجام شد تغییر دهید و نظر و رتبه خود را درباره فریلنسر ثبت کنید یا برای پس گرفتن کل یا بخشی از وجه خود اختلاف ایجاد کنید. پس از انجام مراحل اختلاف درصورتی که حق با کارفرما باشد پونیشا عملکرد فریلنسر را بررسی می‌کند و تصمیم لازم برای ادامه همکاری یا قطع همکاری با فریلنسر گرفته می شود.

لینک کوتاه: http://goo.gl/DVCVdw

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها