0%

دکمه دعوت در پروفایل فریلنسرهاست. فقط زمانی می توانید فریلنسرها را دعوت کنید که وضعیت پروژه شما باز باشد.

دعوت به انجام پروژه

بازگشت به بخش راهنما

لینک کوتاه: http://goo.gl/sg6tGl

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها