0%

ما همیشه کاربران را تشویق می کنیم اختلاف را بین خود حل و فصل شود. در بعضی بین دو کاربر کارآفرین و فریلنسر اختلاف بوجود می آید. مواردی نیز عدم پاسخ کارآفرین، عدم آزاد سازی پرداخت امن پس از تحویل پروژه یا عدم پاسخ فریلنسر، عدم ارائه پروژه به موقع یا عدم تطبیق پروژه درخواست شده با کار تحویل گرفته شده یا موارد مشابه دیگر.

یکی از مزایای پونیشا برای کارآفرین و فریلنسر این است که تا زمانی که کارآفرین کار را تحویل نگرفته و از انجام کار رضایت کامل پیدا نکرده است پرداخت امن را آزاد نمی کند. بنابراین زمانی که مشکلی بین دو کاربر پیش بیاید می توانند برای تحویل پرداخت امن اختلاف ایجاد کنند.

نکته۱: اختلاف فقط بر برای پرداخت امن ایجاد شده می تواند ایجاد شود، بنابراین اگر کارفرما مبلغ کمی پرداخت امن ایجاد کرده باشد و فریلنسر پروژه را تحویل داده باشد نمی تواند در اختلاف درخواست مبلغ بالاتر نماید

نکته۲: اختلاف نمی تواند لغو شود. بنابراین اگر هنوز مطمئن نیستید اختلاف ایجاد نکنید.

هر دو کاربر (کارآفرین، فریلنسر) می توانند اختلاف ایجاد کنند.

اختلاف از سه مرحله تشکیل شده است ۱- مذاکره ۲- پیشنهاد آخر ۳- داوری

مذاکره

کارآفرین یا فریلنسر می تواند از طریق صفحه میزکار اختلاف ایجاد کند پس از ایجاد اختلاف تمام امکانات میزکار غیر فعال می شود می هر دو کاربر می بایست پروژه را از طریق بخش اختلاف پیگیری کنند.

نکته۳: زمانی که برای پروژه اختلاف ایجاد می شود امکان رتبه و نظر وجود نخواهد داشت و ممکن است آمار اختلاف در پروفایل کاربر نمایش داده شود که بصورت غیر مستقیم روی رتبه کاربر تاثیر منفی خواهد داشت

در هنگام ایجاد اختلاف کاربر می بایست دلیل خود را برای ایجاد اختلاف شرح دهد و مبلغی را که راضی به پرداخت است (کارآفرین) یا مبلغی که راضی به دریافت است (فریلنسر) مشخص کند.

نفر مقابل از طریق اطلاعیه و ایمیل مطلع شده و می بایست ظرف مدت ۵ روز به اختلاف پاسخ دهد در غیر اینصورت کسی که اختلاف را ایجاد کرده ممکن است مبلغ اختلاف (مبلغ پرداخت امن) را پس از تائید مدیریت دریافت کند.

در این مرحله هر دو کاربر می بایست دلایل و مدارک برای صحت گفته های خود را ضمیمه کنند.

بخش چانه زدن: هر دوکاربر می توانند از طریق این بخش مبلغی که حاضر به دریافت یا پرداخت هستند را ثبت کنند. در صورت توافق نفر مقابل با پیشنهاد ارسال شده. پیشنهاد اجرا و اختلاف بسته خواهد شد.

پس از گذشت ۵ روز امکان درخواست داوری فعال می شود

پیشنهاد آخر

هر زمان یک کاربر هزینه داوری را پرداخت کند کاربر مقابل ۵ روز مهلت دارد تا هزینه داوری را پرداخت کند.

اگر هزینه داوری پس از ۵ روز پرداخت نشود هزینه داوری و مبلغ پرداخت امن پس از تائید مدیریت به حساب کاربری که درخواست داوری را ایجاد کرده بود واریز می شود و اختلاف بسته خواهد شد.

اگر در این بین اختلاف از طریق بخش چانه زدن حل شد اختلاف بسته شده و هزینه داوری به کاربری که پرداخت را انجام داده بود باز می گردد.

و اگر کاربر دوم هزینه داوری را پرداخت کند اختلاف به مرحله داوری می رود.

داوری

تیم پونیشا بر اساس تمام گفته ها و فایل هایی که در صفحه اختلاف ثبت شده، اختلاف را بررسی می کند و نتیجه داوری را اجرا می کند.

هزینه داوری به شخصی که درصد بیشتری را کسب کرده بازگردانده خواهد شد.

صفحه اختلاف

بازگشت به بخش راهنما

آخربن بروز رسانی ۸ آبان ۱۳۹۳

لینک کوتاه: http://goo.gl/dceEbS

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها