0%

بعد از تائید انجام پروژه، درخواست شما برای پرداخت امن ایجاد شده و در میزکار در بخش پرداخت امن قابل مشاهده است.

هر زمان کارفرما به درخواست شما رسیدگی کند و پرداخت امن را ایجاد کند، این باکس به رنگ سبز نمایش داده می شود. یعنی پرداخت امن ایجاد شده است.

درخواست ایجاد پرداخت امن

شما می توانید در هر زمان و به میزان مبلغ پروژه برای کارفرما درخواست پرداخت امن ایجاد کنید.

کارفرما می توانید درخواست شما را رد یا انجام دهد. شما از طریق ایمیل و اطلاعیه از نتیجه کار با خبر می شوید.

لطفا توجه کنید

زمانی که هر پرداخت امن آزاد می‌شود، کمیسیون از پیمانکار کسر می‌گردد.

توصیه می کنیم تا زمانی که پرداخت امن ایجاد نشده کار را شروع نکنید.

تا زمانی که کل مبلغ پروژه پرداخت امن نشده کار را تحویل ندهید.

بازگشت به بخش راهنما

نویسنده

تیم مدیریت پونیشا

پونیشا سایت برون سپاری پروژه های آنلاین است و هزاران فریلنسر در صدها مهارت مختلف آماده کار برای شما هستند. همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.

برچسب ها