عزم جزم
خوب است بدانید

عزم جزم- بخش نخست

6 سال پیش
اگر شما شبيه من باشيد و يک فريلنسر، احتمالاً شما: فقط به خاطر آنکه در حال حاضر حس و حال انجام کار را نداريد، تکاليف و پروژه هاي خود را...