استارتاپ

نگرش ناب
رویدادها

رویداد نگرش ناب

3 سال پیش
بارها و بارها در رویداد های مختلف کسب و کار نوپا شرکت کرده اید.و با روند برگزاری و اهداف این رویداد ها آشنا هستید. اما این بار مجموعه نگرش ناب...