راه حل

کم خوابی
خوب است بدانید

با کم خوابی چه کنیم؟

4 سال پیش
به يک خواب خوب نياز داريد تا روز بعد سخت‌تر کار کنيد؟ گاهي پيش مي‌آيد که بچه‌ها نمي‌گذارند شب‌ها بخوابيد، از فکر پرداخت قبض‌ها بيرون نمي‌آييد و تا 4 صبح...