فریلنسر

عکاس فریلنسر
اخبار پونیشا

روز جهانی عکاسی مبارک

3 سال پیش
  در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می‌شود، عکس‌ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می‌شوند. لحظه کوتاهی که در قاب کوچک عکاس‌ها ثبت می‌شود،...