فریلنسینگ

فریلنسینگ برای توانیابان
رویدادها

فریلنسینگ برای توان یابان

8 ماه پیش
اسفند 95؛ با یادآوری جمله معروفِ "از بیکاری که بهتره..."، در کارگاهی شرکت کردم که حتی معنای نامش را هم نمی‌دانستم... فریلنسینگ...! یک کارگاه سه روزه؛ که توسط تیم پونیشا...
اگر هنوز
خوب است بدانید

اگر هنوز دلنگرونی …

2 سال پیش
ماه قبل پروموشنی داشتیم که از شما درخواست کردیم پونیشا را به زبان ساده تعریف کنید. هدف از این پروموشن این بود که نظرات شما را درباره روش کار پونیشا...