هدف

این سوالات را از خود بپرسید
خوب است بدانید

این ده سوال را از خود بپرسید…

4 سال پیش
تحقیقات نشان می‌دهد سه دسته از مردم وجود دارند، افرادی که از خود سوال نمی‌پرسند، افرادی که سوالات بسیاری دارند ولی دنبال جواب نمی‌گردند و افرادی که سوالات خوبی می‌پرسند...
یادداشت برداری
خوب است بدانید

چرا افرادی که یادداشت‌برداری می‌کنند افراد موفق‌تری هستند

4 سال پیش
"اجازه بدهید به یادداشتم نگاهی بیاندازم. "چند بار این عبارت را از اطرافیان خود شنیده‌اید؟ یادداشت‌برداری مهارتی مهم در بسیاری از حوزه‌های کاری و تحقیقاتی است. اما آیا واقعا یادداشت‌برداری...