پونیشا

خوب است بدانید

موفقیت چیست؟

5 سال پیش
[caption id="attachment_2305" align="alignnone" width="960"] موفقیت چیست؟[/caption] نظرات شما موفقیت برای شما چه معنایی دارد؟ موفقیت را در چه می‌بینید؟    
خوب است بدانید

برای شروع هیچ وقت دیر نیست

5 سال پیش
[caption id="attachment_2284" align="aligncenter" width="625"] برای شروع هیچ وقت دیر نیست[/caption] در این پست شما را با چند تن از متفاوت‌ترین افراد جهان آشنا می‌کنم که بر این باور بودند که...