کارآفرینی

جامعه کسب و کار شیراز
رویدادها

هفتمین رویداد جامعه کسب و کار شیراز

2 سال پیش
  با ری-برند شدن رویداد استارتاپ گرایند شیراز، "جامعه کسب و کار شیراز" با هدف هم‌افزایی و گسترش دانش فعالیت خود را با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جلسات هفتگی و رویدادهای...