مشاهده برترین طراحان گرافیک


برترین کسب و کارهایی که از طریق پونیشا برونسپاری می کنند

Font Iran
Taskulu
Event Center
Zarinpal

پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
از طراحی لوگو و طراحی قالب سایت تا طراحی رابط کاربری
hire
٢. استخدام
بهترین طراحان را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای طراح